Sprawdzanie, czy konsola rozpoznaje dysk twardy Po podłączeniu dysku hack twardego sprawdź, czy konsola go rozpoznaje.
Jak to games zrobić: Naciśnij przycisk driver przewodnika na kontrolerze, przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia games systemu.
Overview, this article describes how to install, play, or delete a game on your Xbox games 360 Hard citroen Drive.Konsola Xbox demand 360 S 4 GB zawiera wewnętrzną pamięć flash, której nie można usunąć.Original Xbox games cannot be installed on an Xbox 360 Hard Drive.After you clear enough space on your hard drive, you can hack install version the hack new game.Przesuń zamek w game kierunku przodu konsoli, otwierając kenwood równocześnie pokrywę dysku twardego.Delete a single game from magic your hard drive.Notes: Installing an Xbox 360 game might take several minutes.Wyjmowanie dysku twardego z konsoli Xbox 360.Omówienie, dowiedz się, jak podłączyć do konsoli Xbox 360 dysk twardy dla konsoli Xbox 360 oraz go odłączyć.Konsola Xbox 360 E, konsola Xbox 360 E 250 gigabajtów (GB) zawiera wewnętrzny dysk twardy, który można usunąć lub wymienić.Note, after you insert the disc, the default action is to automatically start the game.Przesuń zamek w kierunku po przekątnej (w dół i do przodu konsoli otwierając równocześnie pokrywę dysku twardego.Ustaw dysk twardy tyłem w kierunku tyłu wnęki dysku twardego.Insert the game disc into the disc drive.Install a game on your hard drive.Znajdź dysk twardy u góry konsoli (lub po lewej stronie, w zależności od orientacji konsoli).Z prawej strony konsoli znajdź zamek pokrywy dysku twardego.Play a game from your hard drive.Select "Install revolution to Hard Drive".Anybody can ask a question, anybody can answer, the best answers are voted up and rise to the top. Stack Overflow, the largest, most trusted online community for developers to learn, share their knowledge, and build their careers.
Xbox-360, insert the game disc into the disc drive.